Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

argumenteerden uitvoerig hun verzoek om subsidie. Een kleine brochure gaf aan de repatrieerenden allerlei informaties omtrent de reis. In hermetisch gesloten flacons werden de confituren verzonden. Op ironische, soms sarcastische wijze besprak hij de heerschende toestanden.

DE BANDJIR.

De bandjir kwam met woest geweld

Den berg af naar beneên En niets weerstond zijn dolle vaart,

Noch struik, noch boom, noch steen.

Hij joeg met donderend gebruis

Zijn golven over 't land,

Waar 't welig graan te rijpen stond,

De vrucht van 's landmans hand.

Het vee, die groote, kostb're schat

Is met den stal vergaan;

En wie 't ontkwamen in der haast,

Zien droevig 't schouwspel aan.

Zoo menigeen zoekt naar de plek,

Waar 't vriend'lijk huisje stond,

Waar 't vroolijk lied, de blijde lach

Klonk uit der kind'ren mond,

Waar gist'ren nog de held're slag Van 't weeftouw werd gehoord.

Maar 't woelend, vliegend, bruisend nat Heeft elk geluid gesmoord.

79. Geef den inhoud hiervan met eigen woorden weer.

80. Schrijf een brief aan een vriend, bij wien ge in de laatste vacantie eenige weken hebt doorgebracht, 't Volgende kan hierbij eenige hulp bieden:

De lessen zijn weer begonnen. Alle jongens zijn weer bij elkaar. Hoe 't werken bevalt. Dikwijls denkt ge nog aan de lange, heerlijke vacantie, die toch zoo gauw voorbij ging.

Sluiten