Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. = Dele; ins. = insere; 1. = lege; in t. Hebr. = in textu Hebraico.

GENESIS.

1:6. In finem transpone p ij-pl ex versu 7. — 8. Post QiQ£> ins. 13 DT6.N NTV — 20. In fine adde

p Vm: — 26. Post ins. mn-

II: 2. Pro priore lyi^H 1- — 4- P™

1- plNl — 19- Post ins- "Jiy- — 20. Pro

^1- — 23- Pro BTMD i- PltS^ND- — 24. Post vm ins- QrpJBSr.

III :2. Pro 1"13Q 1. b'DD- — 11. Post "ION"1! ins- lS — 17, 21. Pro Q-|K^ 1.

ï t ;

IV : 1. Pro J-)N ultimo 1. — 8. Post prius "priN ins. rn&n noïj- — IS- Pro pb l. P tfS- — 20. Ante

rupD ins- njp- — 26. Pro ^nn tk 1. bnn nr-

V. In hoe capite multi numeri ex textu Samaritano petiti sunt. — 22. Post Qin^n i-

VI: 2. Pro 1. S)> — 13. Pro 1. — 16.

Transpone verba nj^DTI HIDN in finem versus.

VII : 3. Post Q1D5L71 ins- Tin2Dn> et Post i"OpJl ins.

ropji "dt dop wn -vine xb "ïpn rpyDï- — is. Pro

□DN 1- inN- — 17. Post Q>]1 ins. rö-b D^DINV

1

Sluiten