Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prima verba; nisi legas n^Di"! WintÓ NOtD"1 £"6- — 6. Pro mp 1. CP^-jp. - 8. Pro QDEHpD 1- DBHpö-

— i4. Pro hjt i- run-

XXII: 11. Pro 1.

XXIII: 17. Post ins. rrfrh- — 20. Ante

scribe H> et pro 1. "piT jrObV — 81. D. QnN"lpV

- 22. Pro -J-lüpD 1- -ItfpS

XXIY : 3. Pro -pyi 1. -Q-ijp, et post p,-|K ins. -p^. — 8. Pro 1- "UD"")J?n- — 18. D. verba quatuor prima.

XXY: 30. Pro Nb (ketib) s. 1^5 (kere) 1. rb- — 31. Pro inDl 1- n^> — 33. Ante ins. et pro "pjfl J"PD

!• "P^D ïfPD- — 35. Pro -)j 1. -|JQ, et post ipfl ins~p!"iN- — 36. D. verba tria ultima. — 47. Ante scribe "|. — 50. Pro *>jy(D 1. ^3.

XXVI: 2. Pro ^pDl 1. — 39. D. ut

ex dittographia ortum.

NUMERI.

1: 14. Pro 1. ^IJD- — 22. D. «p-pQ. — 44.

Pro -ina i- DWI ncDD^11:3. D. Q^nm- — 20. Pro 1. «|D^nnv

III: 16. Pro Fpj^ 1. ï|j"p2£. — 28. L. in initio Qi"plpS-

IV: 6. Post 1ETB1 ins- Vby- — 27. Pro mDM3 1□DIDE^D- — 41- Adde in fine j-^D "PD- — 49- Pro IpD

Sluiten