Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Y"!pQ; transpone nt^D TD Post miT» et Pro *"]ï£?N THpOl

i- -wia npD'n-

Y : 18. Pro Ql-DOn !• □'HNDn- Item in versibus 19, 23, 24 (bis). - 27. Pro nrTfTt L nVTlYI: 20. Post }j-Db ins. mmYIII: 16. Transpone ^ ante TlIDIX : 2. D. T ante ypp. — 3. Pro 1- bis 1^- -

16. Post ins. DDT-

x: 6. Post njDTiins- rwrbv njmn nnypm lynji rr$r:n n$mn onypm no^ D^inn rrunon njiüD Qijinn mjnon- — 9-Scribe ^ ante norto- —

18. Ante pifrO ins. VQ. — 20. Pro L -

33. D. posternis nil6^ ~p"i' — 36- Pro Hyittf L

rot^.et pro rrom L rp"ov

t : 1 •

XI: 34. Pro frqpV). 1. N^lXII: 6. Transpone HliT Post TDNT et Pro □DN'QJ 1*

□dd ntü- - 8- D- n*aoï- - 12- Pro nnri i- vu- -

13. Pro ^ 1.

XIII: 7. Ante rp«p ins. HÏDDS et' sit sPatium Post p'

- 22. Pro l inw — 29- Post vinm ins- Tm-

- 33. I). n^Djn )D pjy ^D-

xiv -.ïo. Pro L Sin by pyn- — 13- Pro

i. «nftN- — 14- Pro itdni L - 16> Pro amtn i. nntD^T- - 17- Pro mn L TTD- — 23. Post nroab ins. nnb 3110 ïjrr ns tin □iTJ-i

Sluiten