Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nmN O- - 15 (in textu Hebr. 16). Pro

miy i- rüi|-

XXXI : 3. Pro ^nil 1- 1ï£rP- — 5. Pro "HOD^ L riODT - 6- D- *asfc posterius. — 15. Pro Qn^iin !•

□rprin noS — ie. pro -o£ i. - 21. Post

ins. p n^n- - 29. Pro mpD 1- HpH-

XXXII: 3. Pro 1. nDDEfl' — 17- D- D^l"!- —

81. Pro niiT 1- Vpg. - 33. Pro f-p^ L

XXXIII: 8. Pro iJQQ 1. iQQ. — 40. Pro 1. «|fcQ ">3. — 55. Ante ins. ^3.

XXXIV : 3. Pro njjQ 1. -J^Q. — 7. D. -),-|- — 10- Pro

□nwim i- DTOÖV — n- P«> nbmn i- rfrjn-

XXXV: 6. Post QV^S ins. □|-£j UITl- — 12- Post ins. mn- - 18. Pro <|g 1. QN>. — 32. Pro 3^ lfitfïpD !• aitïfrl rópD- — 33. Post ins. ow»-

XXXVI : 2. Pro j-|liT2 L iTliT DtSO iTO , nisi potius nil nisi j-pj£ legendum sit.

DEUTERONOMIUM.

i: 8. Pro mrr y2m i- tijqsw- — 15- pro rw

1- DDD- - 28. Pro □II 1. 21\- — 33. Pro 03Tlirfc 1. ns — 39. D. verba quinque prima.

II: 12. Pro Dnwn 1. niiT DTDÏSm-

3

Sluiten