Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ui: i4. u. |^n — iö- u■ ~jji' et "ansPüne Lna

verba ultima ante

IV : 2. Adde in fine Qpn* — 37- Pro T"inN "BTW L

□rrnna ayna- — 43- Pro adn*} L ns*oT vel non-

Y : 5. Pro -Q-J 1. 1-13"].

VI: 2. Post ins. Q^n- — 3- D- verba <luatuor ul"

tima. — 7. Pro "irpDD L rrm- — 9- Pro -|rra L "jm

viii: 7. Post nmtoins- rümvet d-1ante nonrv

IX : 5. D. miT posterius. — 24. Pro ^n$TJ 1. in^Ti- —

29. Post nNSJin ins- ohudüxi: 2. Pro □njm ï- anjmm >et d- vb *o ovn- —

14. Pro ifinJl 1- |DJV ^tem versu — 19. Pro-jfpDD

i. rpio- — 30- Pro i-

XIII: 4 (in textu Hebr. 5). D. "HDt^D Tffitfö HN1 et T"OJ?n iriNT- — ® (*n textu Hebr. 7). Ante ^ns- "|"QN p — 15 (in textu Hebr. 16). D. verba quatuor ultima.

xiv: 13. d. nNi ruom>et scribe n^m mmxv: 7. Pro -pnK tind L "prwo inN-

XVII : 5. u. n^n DN IN w na- — 20- Ante ircfröD VDD-

XVIII: 5. Pro miT DtSft mïï£> L "pr6N mm Wb lDt£Q "j~D^ — 8- Pro 1^0^ !• bDNi- — 19-

Pro «TQ1 1. IVQI-

XX : 8. Pro UW L DDV — 19- Pro Ü>NH 1- □"INQ-

Sluiten