Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Pro nnD2ü L niilD^P» Pro "OT1! 1- "5|ni et pro □"Dj^ 1- DYlIlS — 23. Pro 1^3 ^ 1. njpf.

YIII : 13. Pro -jS^ 1. |^Y). — 14. Pro 1.

mon- — i7- d. ^rrav - 24. pro -q-jdd i- iron

TTID3- — 32. D. 27\D "I^Nv — 35- Ante D^iTl ins-

awxtn-

IX : 1. Pone ante "^"IDD- — 4. Pro imÊMFl 1- VPDïPV

X: 1. Pro p"Ji 1- pO- — 7^D. ") ante posterius. — 10. Pro Q5Q et 1. et QSTT'T- — 21. D. ^

ante — 28. D. ,~)D^D flNl- — 3ö! D. xiHH DVD- 39. D. verba ultima quatuor.

XI : 2. Pro 1. -[JJ, et d. — 8. Pro 1. D^D' sicut XIII: 6. — 13. Pro Q^f) 1.

XII : 2. D. l ante ^£"1» et transpone tria ultima verba ante «rtjm- — 4. Pro j|JJ 1. Jijfl. - 18. D. -|fo -jnN; in LXX B lege o$ex t>j <rzpux pro etpex tjj? xp-jx. — 23. Pro 1. — 24. D. verbum ultimum.

XIII: 4. D. verbum ultimum. — 5. D. verbum primum. — 6. Pro 1. Qirp, sicut XI: 8. — 7. Adde in fine

^Tum dm rmnn ewi nïddo bmi D^n nyi pmn

bHÜD M,Mv — 8. Versum sic 1. iJJlfcTin ÜPLOD&Ti

pmn -q$o ntro orfc pj pumd cdds^ ^rn mm idj? ns^D nr6 jro nrnriD- —9- Pone o ante ns-pd.

— 14. D. 1^. — 15. In initio adde nt£>E ^i"U ""Ik'N n^N

imm *:•: pmn -oyn uniq mijn -

Sluiten