Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42). Pro tribus ultimis verbis 1. "jpy — 42 (in

t. H. 43). Pro n^S^J 1- jnj riNt^Ü- — 43 (in t.

H. 44). Pro -Jl-Q 1. 1132, et pro ^ 1. miiTD-

XX : 4. Pone ^ ante — 6. Pro 1. KUÜ"'.

et pro duobus verbis ultimis 1. UJiyft Pro

TnriK !• nnN- — 14. Post trans-

pone XD11 d. 1 ante n*Q> et pro 1. Qï"03n-

— is. Ante -jpym in». -pyn p npDn riKRt nbtïi.

— i6. d. -i^yn p nosn rro> quae in versum 15 transposita sunt. — 18, 19. Pro ïp^5£? IpnH |D1 !•

w iüx isnn pm- - 22. Post n^n -imnv

— 23. D. ^Nl&yï. — 24. Pro DTttfl 1. DTiyjNy — 25. Pro 1. XWVTi- - 26. Pro -r^VI 1. T)ny|.

XXI: 1. Pro Q^IH rTO 1- DW HlTD- — 5. Pro >\±) ■LTIDKtt L "UTöSWiS - 6. Pro -p|-Q 1-

"lilD |15QJD- — 8. Pro ^ip 1. 3"|Q. — 9. D. verba tria ultima. — 10. Post -p^p ins. QV)y{y. — 14. Post -|£) ins. D^pion mDüy DN- - 15. Post «]Ey ins., ex versu 16, 3JD ÏDtSP>l (Pr0 2JD /vl)> et pro Trï 1. yrn Qpv)

EW P» quod cum 'J-| conjungendum est. — 16. Pro

ïpWO 1- bpü- ~ 19- Pro DVpIN i-|yi 1. -pyv

XXII: 2. D. — 3. Pro 1. ij-)^ et d.

— 4. Pro ^np 1. ^np. — 5. D. 13. — 7. Pro posteriore JOpN L yiKM et post inyittfl ins- N1DD VJöS

— 11. Pro ^"Pl 1. K"PV — 12. Pro J7DD 1- IfOD. et

Sluiten