Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX : 4. Pro 703 1. -pQ> — 18. Pro jflJN 1.

xxx: 1. d. □^1^5. — 2. Pro rfra i- ^yi by — 3-

Pro -HöSji 1. et pro &£$ 1. p^. — 18. Pro ^^5

1. 11^2-

XXXI: 18. Pro 1. ^-Q.

xxxii : 4. Pro nnra 3tn riN i- pn o-n-n-

— 8. Post mi Pone cum Symmacho. — 9. Pro Q'Q'~1

1. D*»3fcy-

XXXIII: 8. Pro pSp 1. "jihp. — 10. Pro |,-| 1. ^"|D1-

— 16. Pro ünrr n-iööm L DTOT didieqv - 17-Ante

: — tt ; •• • : T T :

rWytl soribe Q. — 26. Pro NT1 L iriNTV

XXXIY : 3. Pro 1. — 14. Pro 1.

et d. «Q^. — 16. Pro HJO 1- ril^D- — 18- pro 1DNÖ 1. Ib^n- - 20. Pro ny 1. — 23. Pro

ny L *iyiD- — 26. Pro Qiytih L nyssh- - 31- Pro

"IDNi"l L "IDNTI- - 32- Pro "Hy^D l. -qy. — 36. D. -QK-

XXXV : 10. Pro et 1. nftN et ^{£jy. — 13.

Ante scribe nyi^-

XXXVI: 15. Pro ]- 1JTN- — 16- Posi ins-

nriN>et pro mnnn i- innn- — 17-In fine adde nom- is. d. nm o.et d ante pssy- ~ 19- Pro-[yii^ i. nyi^-

— 28. Pro i. ^r- — 33- Pro n#?p et ,-fciy 1. n|pp et n^y-

Sluiten