Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXLIII: 9. Pro l- T1Q3- — 'iü- Pro fliO !• fTliO

OXLIV: 2. Pro Y-|0|-| 1. -ip|n» et Pro l- D^- — 7. Pro -p-p 1. -|> — 14. Pro 1.

GXLY: 5. Pro l-QT] 1. «|-Q "|*i. — 13. Adde in fine

vwyn Ï'DI Tom mm mm JDÉO-

GXLV11: 20. Pro Ql£©t£>Dl 1. VEDDttfDV CXLVI11: 6. Pro TQJp 1. TTD$T-

PROVERBIA.

1:16. Delendum. — 19. Pro verbis tribus ultimis 1.

inpi röwn dipm- - 20. Pro ruin pra i- rnaira nri- — si. Pro nvon L niDin. et d. -p^. — 22. pro

ïanan 1. IDH^-

II: 14. D. y-\. — 18. Pro ^ HH£> 1- uD^-

III: 8. Pro 1. "j~)N^S — 10. Pro 1. -Q£>-

— 13. Pro posteriore Q*^ 1. t£V^- — 15- Pro "IMJön 1D^ÜDIT — 1®' A^de in initio 13. — 21. Pro "]J^ï 1. «^p.

— 24. Pro 1- D^n- — 25. Pro G^HQ 1- DW1D-

— 27. Pro Y^JJQD 1- ]V2Xn> et pro 1- TlT^- -

31. Pro "nnDn i- innn- — 35'- Pro dpd L dwd.

collato XIY : 29.

Sluiten