Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 8. Pro pN 1. Dy- — 15. Pro L —

i6. Post ins. pxn b'D riN- — 17-Pro "pro ~nN ï. Qinno- — 18- Post "OJNi ins- SM» et Pro HÉO L

KD- — 19. Pro ^12 1. £f|Q, et pro 1. — 21.

Ex d. alteram

JEREMIA.

i: i4. Pro nnsn i- nsn-

ii : 8. Pro n^nrnL D^nr — 12. pro imn i. rgiö-

— i5. Pro msa i- wh- - ie- Pr° i- Tnsr- 17. Pro 1. YllN» et Terl|a tria ultima. — 19.

Pro imno i- •£># toöd- — 20- Pro THat? L

Pro TiprgL Tipnj. pro TON ]- nTON'etPro

njra na i- - 2L Pro ÏBJTI mo i- |Ö: nri#?-

— 22. Pro -piy oroj1- -pip non^j- — 26. Pr° rro

1. vn. — 27. Pro 1- "Om^v — 28. In fine adde

t ; • ; • • : • :

by*±> ntop rw tei- — 30- Pro inpb 1. □nnpS Pro DDD"in L mnn>et in fine adde nriNT

— 31. Pro verbis tribus primis 1. "|yöt£N post niH"1 lnsmiT 1DN PD» et Pro 1JT) L 1JT)Ö- - 34. Verba quatuor ultima junge cum versu 35. — 36. Pro !• "^jrV

111:1. D. verbum primum, et pro pXH 1- Hï^NiT —

Sluiten