Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. D. verbum primum. — 9. Pro ^pQ iTm 1- ^i"PV

— 15. Pro n$p L il^T — 17- D- D^Ï"PS — 18. Pro ultimo verbo 1. □rYQK- — 21. Scribe ante "OUnD- —

23. Pro Q^n pon i. omn |iDq-

IV : 3. Pro □^1")^ 1. 35^- — 7. Pro n^Snl-

ru^nn- — 10. Pro ny::i i- nyu rum- — i6-Pr° verbis

septem primis 1. 'ï Q3i"l fl"1^ 1"l"OïiT

— 23. D. «|[-QV — 26. Pro Viy !• D*i"iy- — 28. D. posterius, et transpone iHDrU an^e T1ÖT- — 29. Pro Tyn priore 1. pKil. et Pro 1N2 L 1K3TU-

V : 7. Pro verbo ultimo 1. TTTlJD^- — 13. Pro "■Q'ini

L 15101vel mm "Q"iv - 24. Post jnjn ins- uSetd-

nyD5£?> quippe ex dittographia ortum. — 28. D. lfp^ïPV VI: 2. Pro verbis tribus primis i- "jDDD ouuyn nyn-

— 6. Pro -jpon i- ipt^n- - 9- Pro TPL T- - 15-

pr° n^mnn 1. nniDD- — 1®- Pro quatuor Ultimis verbis

I T t I •. ;

1. nnb rwyx ~pN- — 19- Pro DrrDipno i- Drro^ö

vel □mrïDStfö- — 27. D. — 29. Pro Qp L Ünn>

et pro verbis tribus ultimis 1. npn: xï nnym- - 30pro 1^pT 1. !)N-]p.

Y11: 15. D. prius — 24. D. nïTIKD- ~ 25. Pro

□3Tn3N 1- DnVTDN, Pro 1- DiT^N. et d.

— 28. D. niTDJV — 3i- Pro DlÏ22 L flCÜ' et pro

Sluiten