Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ti&yyD- — 25- Pr° mn L annn- — 26. Pro jn^y L arntpy- - si- D- ">oy. pro crnjy i. d^d. et d- non

Qi^y. — 32. Pro -p£q 1. -|£g.

XXXIV : 2. D. — 3. Pro ^nn 1. ZfrniT —

4. Pro npinm i- njjjnm.et d- cm- — 5- post ru^nom

prius ins. 1JNÏJ» et d- rLTÜlDm posterius. — 8. Pro iy""| 1.

mynn- — !2. Pro mans: i- mfcnoj- - 14-Pro nnai i- -m- — 16- Pro tdpn L ID#N- - 26. Pro nniN mmriDi L mnoD nnb- - 29. pro 1. nbui- —31-

D. q-in, vel dhn DIN-

XXXV : 6. D. -JQTTI Q-fl "J^N D"ib ">D» et pro ntMïtf

i- nDt^N- - 7-Pro nDDt^i nvw'?1 n^ró noo^- —

8. Pro Vin riN L D^n- — n- Pro posteriore

□d i- ~p- - 13- Pro Dmnym L nnpnym- - 14- D-

verba sex ultima. — 15. Pro 1. Qnyi^V

XXXVI: 3. Pro ri}t2& *• CD1N1#- — 5. D. verba quinque prima, et pro L ^ ^J2Ö ~ U'

Pro inDCD^m L □DYi»nv — i& Pro "pErm1 ddiktpi» pro n^m *• omm» et Pro 1 ï^oin- — 13- Pro □DbL — 15- Pro ywaL vw$'et d- xb -pui ny iton-

XXXVII: 8. Pro D^pH 1. — 12- D. iöy. — 16.

D. yy- ~ l^- Pr0 verbis sex ultimis 1. "pm

■jTn nnN- — 19- Pro riN T^y 1 ^y.et p™ ^td l td

Sluiten