Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• • Bladz*

hebben, uit de drie projectievlakken eene constructie-

figuur samenstelt 93

g 43. Uit de horizontale en de verticale projectiën van een punt

kan de derde projectie gevonden worden 23.

g 44. Opheldering hiervan voor verschillende liggingen van een

Punt

g 45. Aanwijzing van een punt door middel van de afstanden

van dit punt tot de drie projectievlakken 25

g 4G. Hoe de derde projectie van eene rechte lijn gevonden

wordt 95

g 47. Uit de horizontale en verticale doorgangen kan de derde

doorgang van een vlak gevonden worden 20.

Opheldering hiervan voor verschillende standen van het vlak

g 48. Men heeft eene vrije keuze in de plaats waar men het

derde projectievlak wil aannemen 27.

g 49. Na de verklaarde leerwijze der projectiën kunnen de voornaamste werkstukken over de rechte lijn en het platte vlak volgen. Hierbij moeten nog enkele stellingen voorgedragen worden. In welken zin het woord gelijknamig zal gebezigd worden 28

Noot. liet behandelde in de Stereometrie wordt bij den lezer

bekend ondersteld _ 20

Oefeningen 1—12 29

OPLOSSING VAN WERKSTUKKEN MET BETREKKING TOT DE RECHTE LIJN EN HET PLATl'E VLAK.

§50. Werkstuk- De ontmoetingspunten van eene gegevene lijn

met het horizontale en het verticale vlak te construeeren. 31. g 51. Werkstuk. Den afstand van twee gegeven punten te

" construeeren ^2

g 52. Werkstuk. De beide projecteerende vlakken van eene

gegevene lijn te construeeren

§53. Werkstuk. Het horizontaal-projecteerend vlak van eene' gegevene lijn om zijnen horizontalen doorgang op het horizontale vlak neer te slaan, en daarna weder op te richten. 36.

Sluiten