Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSTRUCTIËN TOT OEFENING. (1)

1 •/ u T YnD een veldwerk voor Infanterie, met binnen- en ui engrac , (profiel als op PI. B, Fig. 2 is aangegeven) wordt gesneden door een verticaal vlak, dat een hoek van 45° maakt met

de richting der vuurlijn. Men vraagt deze doorsnede te construeeren op eene schaal van 1:100.

2. De horizontale projectie te teekenen van de doorsnede van eene borstwering met buiten- en binnengracht (profiel als bij 1) met een vlak dat eene helling heeft van | ten opzichte van het horizontale vlak en waarvan de horizontale doorgang een hoek van 60° maakt met de horizontale projectie van de vuurlijn. Schaal 1 :100.

9 nn \j ,eV6n T! b°rstwering voor Infanterie, zwaar 3,50 M., hoog j";, !fn hft *errein' met binnengracht breed 4 M. op den

bodem en diep 1 M. Het banket breed 1 M. ligt op + 1 2o" Helling binnenlalud f, van de overige taluds J.

Men vraagt achter de borstwering eene barbet te maken voor één

iC^0UM01i T m de ,Jlnnengracht. De afrit helt onder |, p f0.M; breedJen ingebracht aan de linkerzijde der barbet. De echterkaut van den afrit begint bij den voet van het achtertalud

Schaa!Tnf00 ei"dlSt ^ ^ achterll0ek van de '^rbet.

4. Op eene schaal van 1 :100 te teekenen de horizontale projectie ï een sai ant, groot 135°, met eene barbet voor één stuk De borstwering heeft een profiel als A op PI. F. De vuurlijn is in den

gemetenM 1 a^e,ston,Pt- De '^rbet is, langs de kapitaal

gemeten C M. lang van af de vuurlijn, hare breedte achter is 4 M.

'are "Jka"teu kruisen de vuurlijn rechthoekig. De oprit heeft

eene breedte van 2,5 M. en eene helling van {; hij begint op den

de' Hoogerè K^gsIchopfvL'af ^Z1JQ °PSeSeVen bij de Toelatings-examens tot

Sluiten