Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen.

De „Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen" is 2 November 1886 te Nijmegen gesticht; 22 Februari 1887 te Amsterdam zijn de Statuten vastgesteld ; 2 5 Maart daaraanvolgend heeft zij rechtspersoonlijkheid verkregen. 1 Juni 1887 is haar eerste asyl „Vechtzicht" te Breukelen geopend.

Thans bezit de Vereeniging twee doorgangshuizen, beiden te Apeldoorn, aan den Deventerschen straatweg „Veldzicht" voor oudere meisjes, en in het Wilhelminapark „Boschzicht", waar uitsluitend de kinderen en meisjes tot 16 jaar, die op „Veldzicht" niet thuis behooren, worden opgenomen.

De Vereeniging is werkzaam in vrijzinnig-godsdienstige" geest. Zij verleent haren steun, zonder propaganda te maken voor één of andere gezindte. Zij wil eene verpleegde, die Roomsch of Protestantsch is, laten in het kerkgenootschap waartoe deze behoort.

Een ander beginsel is, dat wij de verpleegden, althans die van „Boschzicht", na korter of langer verblijf aldaar, in geschikte gezinnen trachten te plaatsen ter opvoeding, waarbij rekening wordt gehouden met het kerkgenootschap en de omgeving, waaruit zij voortkomen.

Op „Veldzicht" zijn 20, op „Boschzicht" 17 plaatsen voor verpleegden, tegenwoordig bijna allen bezet.

Sluiten