Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlog in miniatuur.

DOOR

GEORGE KEPPER.

(Slot.)

Hebben wij hier de zaak eens van de minder ernstige zijde bekeken en bij voorkeur stilgestaan bij die eigenaardige tooneeltjes, welke het langst in herinnering blij ven, men leide in geenendeele hieruit af, dat er niet hard gewerkt werd; het tegendeel is waar. Vooral toen er nog een nijpend gebrek aan bomvrije ruimten bestond, moesten de werken in onze Nieuwe Hollandsche Waterlinie binnen weinige dagen van de noodige remises, schuilplaatsen, nissen enz. worden voorzien. Hoewel zij die, elk in hun kring, met de leiding van al deze werkzaamheden belast waren, zich dag noch nacht rust gaven om het onmogelijk problema op te lossen, zich zeiven te vermenigvuldigen, er bleef veel dat te wenschen overliet en eerst in 't nachtelijk duister soms tot

stille overpeinzing in staat, vroeg menigeen niet zonder I.

Sluiten