Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder bespannen met zes paarden, gaande naast ieder portier een lakei; de kamerheeren naar hun rang zittende, de jongsten vooruit rijdende. De Groot-Officieren van het Koninklijk Huis, gezeten in een koets met zes paarden bespannen, gaande naast ieder portier twee lakeien. Een onderstalmeester met vier pages te paard. Twee koningen van wapenen te paard; een lakei bij ieder paard. De standaard van het Koninkrijk, gedragen door Graaf Leopold van Limburg Stirum, te paard, met twee palfreniers te voet; en het Rijkszwaard ontbloot, gedragen door den Hertog van Ursel te paard, eveneens

met twee palfreniers te voet.

Daarna volgde Zijne Majesteit de Koning, gezeten in

een koets met acht paarden bespannen; naast ieder paard

een palfrenier te voet; voor op de koets vier pages en

achterop vier lakeien.

Naast de koets, of, indien de straten te nauw waren

achter de koets, de aides-de-camp des Konings te paard, en een brigadier met twaalf hellebardiers te voet daarnaast, vormende deze laatsten twee buitenrijen.

Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje, later Koning Willem II, en Prins Frederik der Nederlanden waren tegenover den Koning gezeten.

Achter de koets reden de Luitenant-Generaal, het generaal commando voerende, en de overige aanwezige vlagofficieren en generaals te paard, zonder eenige begeleiding. Een commando der garde d'honneur te paard,

sloot den trein.

De gewapende burgerij, alsmede het garnizoen, was

zooveel mogelijk den geheelen weg langs, dien de stoet

volgde, in dubbele rij geschaard.

Sluiten