Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN DEEL III.

Bladz.

Been, Joh. H., Twee zeemansrijmen 126

Beyma, s. s. van, Hersteld 11

Booms, A. S. H., Een Tijgerjager 157

Delden, J. E. G. van, Kleurenspel 134

Diepenhorst, Johanna, In Mei 256

Dijker, K., Waarom toch niet? 57

Eigenhuis, J., Broeders 232

. {Slot) 257

Geel, C. J. van, Hoe ik bijgeloovig werd 293

Jafir, 'n Ouwe vlam 277

Junius, Jan. H., Bij de Haringvisschers 136

K., Jacoba A., Capri's tarantella-danseres 30

Kepper, George, Een kleine garnizoensplaats .... 36

, De oorlog in miniatuur 67

__ {Slot). ... 105

Koster, Edward B., Nacht 202

Leerling, Een, Ter nagedachtenis van mijn betreurden leermeester Fridolin Becker, kunstschilder te 's Gra-

venhage 203

Mulier, Willem, Kennismaking 1

Raemaekers, Jos, Manes-d'n-Uul 200

Rooijen, A. J. Servaas van, Onze Koningen ingehuldigd. 181

V., C., In vreemde landen 63

Verre, Van, Een oostersche vertelling 20

, Twee diplomaten ... 302

Sluiten