Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Maar als je eenmaal je weg gevonden hebt in den doolhof, — ja, ik geloof wel dat het dan veel vastheid geeft aan je willen, het hebben van een doel — dat altijd voor je staat en je tot zich roept. De vrouwen zullen erdoor krijgen meer zelfstandigheid en karakter, ze vinden nu gelegenheid hun krachten te beproeven en te stalen. Haar kracht en warmte van medelijden kunnen ze nu gebruiken voor degenen die ze noodig hebben in de maatschappij, inplaats van er schoothondjes en poesjes op na te houden om die met liefde te overstelpen."

Litha vond dat een erg origineele opvatting en moest er om lachen, zoo gedécideerd als Fré dat alles schreef. Zij voelde zich nog lang zoo vast niet, en de opinies van anderen, geuit in brochures en tijdschriften verbijsterden haar soms omdat de eene lijnrecht het tegendeel beweerde van wat een ander had getracht te bewijzen, en zij in beide redeneeringen waarheid vond.

Maar ze genoot, o, ze genoot door het voelen gaan van den vollen stroom der ontwikkeling door het vrouwenleven, dat lang gedoemd was geweest verborgen te blijven in duisternis, te strijden en te lijden zonder ooit te zien den glans van het licht der vrijheid.

Dan moésten ze immers wel gansch verzinken in haar smart, en opgaan erin met haar heele rijk-besnaarde ziel, dan moesten ze immers wel bezwijken of neergedrukt worden in bekrompenheid!

Ze leerde nu ook kennen het hooge genot van daarover te spreken, te verdedigen een overtuiging met al de kracht die in haar was, te voelen hoe haar opinies zich zuiverden door gedachtenwisseling. En zij merkte op dat alle weldenkende mannen het recht der vrouw

li. 14

Sluiten