Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, zoo weinig begrijpen kunnen en voelen van elkaar. Dat zóóveel onbegrepen voorbijgaat. . . ."

Zij vond dat heerlijk, het spreken met hem over wondere dingen der ziel, en ging met hem tot in diepe diepten, tot alles mysterie was. Aan haar alleen vertrouwde hij toe al dat denken waar anderen niets van vermoedden zelfs. Toch was hij heel anders dan zij, kende geen geloof, voor hem hield alles op met den dood, ook het bewegen der ziel die onscheidbaar verbonden is aan het lichaam en er tezamen mee vergaat volgens zijn meening. Zij begreep niet, waarom hij dan toch zooveel aandacht wijdde juist aan het leven dier ziel, wanneer hij haar bestaan slechts erkende voor de korte spanne tijds hier op aarde.

Iets vreemds, onbegrijpelijks was er in hem.

Er kwam een gewaarwording over haar van iets irreeëls, dat altijd nog zijn oude macht van betooveren niet verloren had. Zij voelde hoe hij ophief haar ziel heel hoog in sferen van het mystieke, en dan weer, verrassend-plotseling, sprak hij over iets heel anders en keerde zich af van het eerste onderwerp zonder dat zij de reden daarvan begreep.

Hij maakte op haar den indruk van een man die niet kan vinden gansche bevrediging in zijn mooi werk onder de menschen, soms er zich uit moest heffen tot de hoogten van het mysticisme. Maar zij kon hem niet altijd volgen en wilde het ook niet, zij had haar eigen ziele-leven van droom en vond daarin al de kracht en al de harmonie, wanneer het evenwicht van haar leven verstoord was. Zij voelde den ganschen omvang van

Sluiten