Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met front naar den Oudeschans; dan had hij ook meer profijt van z'n geld.

Wat vreezen ? Kwamen daar niet haar matzes, haar eigen brooden, die Salomon had betaald met geld, dat zijn eigen handen hadden verdiend ?

't Zong en juichte in Roza's jong hart, dat God haar geholpen had toen de nood het hoogste was en ... .

Jacob had zich opgegeven bij de Centrale Commissie en zou na Sjewoes 1) 't gower-examen afleggen. Zij was de eerste, die hij 't vertelde, de eenige die 't weten mocht. In Haarlem moest een Rabbijn worden benoemd en de sollicitatie zou juist na z'n examen worden gesloten: dan kon hij zich ook bij de gemeente in Haarlem aanmelden, waar hij veel kans zou hebben, daar zijn oom er sjammess) was, en wérd hij benoemd, dan moest hij binnen t jaar trouwen. Dat had hij haar niet gezegd maar dat wist ze wel: iedereen wist dat.

^ an dien dag was 't zonnetje mooier beginnen te schijnen.

t Kon amper door 't dakvenster heenzien en beneden in de straat was naar menschenheugenis nooit een straal doorgedrongen maar boven in de dakkamer waar Roza huisde, daar kwam ze eiken ochtend vroeg, en riep haar op. En ze begon al meer en meer kracht te krijgen, en dikwijls zat Roza's moeder nu voor 't raam, — de grijze haren als zijden draden te voorschijn dringend naar het licht , en dan lag er nog een wazige tevredenheid over

1) Pinksteren.

2) Koster.

Sluiten