Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van twee heeren. Bij de justitie zou dit reeds voldoende wezen, om hem een jaar in de gevangenis te brengen. Overigens moet ik u sterk afraden een beroep te doen op de algemeene vergadering, want, wordt hij daar veroordeeld, dan moeten wij hem meteen royeeren."

'n Druk op eene electrische schel, de deur geopend, Sander verscheen.

„U kunt gaan" tot Roza en Salomon, die half versuft van zóóveel onrecht, en zóó schandelijke taal, in de Weesperstraat stonden, éér ze zich des bewust waren.

„Wat te doen, o wat te doen" huilde de arme Salomon terwijl ze werktuigelijk de stille Keizersgracht afliepen, „sjnorren gaan, bedelen gaan", en toen denkend om wie naast hem liep, met neerhangend hoofd, sloot hij de armen om de kleine Roza, en kustte haar, „arme, arme sjlemielte 0» — lief klein zusje, nee, niet boos wezen, ik kan 't waarachtig niet helpen." —

Toen vragen of ze geloofde aan zijn onschuld?

Haar trouwe, zwarte kijkers, die zwommen in tranen, keken hem aan vol trouw en liefde. En aan zijn borst bleef ze stil staan, vlak bij de Plantage's brug, en snikte, snikte....

VI.

Sjewoéngous 3) was in 't land, 't feest van den komenden zomer.

1) Ongeluksvogel.

2) Pinksteren.

Sluiten