Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, schilderijen, enz., enz. Kortom een museum Dusomme-

rard, dat in grooter plaatsen toeloop zou uitlokken. » (1)

*

* *

Terwijl de sclioone kunsten vooruitgang deden, bleef het SCHOOLONDERWIJS ook niet achteruit en werd ijverig door het stedelijk Bestuur verzorgd.

Het onderwijs der gemeente-armenschool, der school van den hoer H. Verschueren (2), der scholen van Oud-Turnhout, Zevendonk en Schoonbroek, werd in 1845 nog vermeerderd met het oprichten eener lagere hoofdschool, mot eenen bestuurder, hoofd-onderwijzer, drij onderwijzers en eenen assistent, onder toezicht eener commissie door de stad aangesteld.

Bij koninklijk besluit van 31 december 1851 werd deze school in eene school van middelbaar onderwijs veranderd, met als bestierder den heer Sanders (3). De school werd ingesteld in de gebouwen van het oud hötel Terbruggen, in de Lange Begijnenstraat. Hedendaags bestuurt de heer G. Senden de Staats Middelbare School, waar voor het schooljaar 19031904, 221 leerlingen werden ingeschreven.

Opvolgens heeft deze school hare leergangen zien uitbreiden en deel genomen aan menigen wedstrijd van het land, waar zij dikwijls schitterende uitslagen bekwam.

(1) Het aanzienlijk kabinet van den heer \ au Hal werd door zijn erfgenamen aan eenen liefhebber van Edimburg grootendeels verkocht, (1869-1870), en dit van den heer Van Genechten publiek ter veilig gebracht (1882).

(2) De school Verschueren telde in 1848, 112 jongens. Deze heer overleed den 19 juli 1848. Zijne school werd voortgezet door den ondermeester G. Tyriard, en in 1853 als eene vlaamsche afdeeling bij de middelbare school gevoegd.

(3) In 1862 volgt de heer J. Arents den heer Sanders op, die als Bestuurder der middelbare school te Antwerpen wordt aangesteld.

In 1871 wordt Arents door A. Lust, bestuurder der middelbare school te Nieuwpoort vervangen.

Bij koninklijk besluit van 22 september 1874 is de heer Lust op zijne aanvraag op pensioen gesteld en vervangen door den heer Ch. L. Nauwelaers, oud-bestuurder der middelbare school te Maaseyek.

A. Desehaeht regent, volgt Nauwelaers op, die zijne rechten op pensioen deed gelden. (1877)

A. Desehaeht in dezelfde hoedanigheid aan de Staatsmiddelbare school te Dendermonde benoemd, wordt in 1883 vervangen door den heer G, Senden.

Sluiten