Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaar. Invoer. Uitvoer.

Binnenland- Uitheem-

sche waren, sche waren.

1895 731 969 965 793 392 599 14145 566

1900 849 941184 1 370 763 571 23 719 511

1901 823 172 165 1 460 462 806 27 302 185

1902 903 320 948 1 355 481 861 26 237 540

1903 1025 719 237 1392 231302 27 910 377

1904 991087 371 1435179 017 25 648 254

1905 1117 513 071 1491744 641 26 817 025

1906 1 226 563 843 1 717 953 382 25 911118

In 1906 werd er bovendien voor 140,7 millioen dollar edele metalen ingevoerd en voor 104,4 millioen dollar uitgevoerd. De invoer van de belangrijkste produkten bedroeg in 1905—1906 in mülioenen dollar:

Zijde en zijden weefsels 100,1

Vezelstoffen en fabricaten daarvan 99,6

Huiden 83,9

Suiker 78,7

Chemicaliën enz 78,6

Koffie 72,3

Katoen en katoenen stoffen 68,9

Wol en wollen stoffen 61,0

Caoutchouc en voorwerpen van caoutchouc 56,0

Sieraden 44,2

Ijzer en staal 34,8

Koper 30,5

De uitvoer bedroeg in genoemd jaar in millioenen

dollar:

Ruwe katoen 401,0

Vleesch, vet 210,9

Broodstoffen 166,2

Ijzer en staal en voorwerpen daarvan ... 161,0

Petroleum 84,0

Koper 83,2

Hout en houten voorwerpen 69,1

Katoenen stoffen 52,9

Dieren 49,0

Leer en lederwaren 40,6

Tabak 34,2

Steenkool 28,2

Landbouwwerktuigen 24,6

Lijnkoeken en meel 24,0

Teer en terpentijn 20,1

Van de overige invoerprodukten noemen wij nog: aardewerk en porselein, visch, glaswaren, edelsteenen, tin, wijn, pelswerk, kunstvoorwerpen, spiritualiën, papier en boeken; van de uitvoerprodukten: visch, vruchten, plantenolie, boter, kaas en pelswerk.

Wat den handel met Nederland betreft, in 1909 bedroeg de algemeene invoer van de Vereenigde Staten naar Nederland 1 856 283 555 kg., de invoer tot verbruik 290 613 064 gulden: de algemeene uitvoer van Nederland naar de Vereenigde Staten was 243 219 710 kg., de uitvoer uit het vrije verkeer 99 527 496 gulden; de doorvoer van Nederland door de Vereenigde Staten bedroeg 85 103 926 kg. De omvang van de handelsbeweging van Nederland met de Vereenigde Staten in de jaren 1905— 1909 kan uit het volgend overzicht blijken:

Algemeene invoer Invoer tot ver- Algemeene uitvoer Uitvoer uit het

uit de Vereenigde bruik uit de Ver- van Nederland

Jaar. Staten in Ne- eenigde Staten in naar de Vereenig- -J " ■ . r r

derland. Nederland. de Staten. de

kg- gld- kg- gld- kg-

1905 2 005 922 410 240 664967 202 774331 81347 401 67 804 274

1906 2 440 070 011 314 986 014 224 095 867 86 180 891 73 478 536

1907 2 257 558 726 294 379 792 232 542 245 86 598 591 94 046 762

1908 2 302 639 597 322 268 837 241 211209 81176 757 95 455 145

1909 1 856 283 555 290 613 064 243 219 710 99 527 496 85 103 926

De voornaamste artikelen van den algemeenen invoer van de Vereenigde Staten in Nederland waren in 1909 (in kg.):

Azijn

Drogerijen, verfwaren en chemicaliën

Ertsen

Fabrieks-, landbouw-, stoom- en andere werktuigen

Tarwe

Gerst

Maïs

Boekweit

Tarwemeel

Hars en harpuis

Hout

Ongesponnen katoen

Margarine

5 761193 19 217 582

103 429 107

10 308 676 89 924 567

6 281 909 117 586166

10 248 769 72 935 022

22 735133 337 722 681

7 549 960

23 141360

Mest 107 391 572

Metalen 114 302 778

Werken van metaal 8142 817

Katoenpittenolie 34 935 010

Petroleum 441984 141

Andere oliën 52 852 644

Reuzel 26 625113

Tabak en sigaren 11 625 081

Talk, roet, smeer en stearine 10 533 007

Veevoeder 141228 560

Vleesch 2 066 555

Vruchten 13 482 027

Zaad— 14288 584

De invoer tot verbruik bedroeg in guldens:

Azijn 4299 798

Blazen van dieren 5114 282

Fabriek-, landbouw- en stoomwerktuigen 2 277 848

Sluiten