Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichten, zijn gering in aantal; wij bezitten daarentegen talrijke teekeningen en etsen van zijn hand. Hier te lande kan men zijn werk leeren kennen o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam en in het Museum Teyler te Haarlem.

Waterloopers (Totanus Bechst.), een geslacht der O.vervogels, uit de familie der Snippen, zijn vogels met langen, rechten of zwak naar boven gebogen snavel, korten staart en lange smalle vleu-

Het Witgatje (Totanus [Helwdramas] ochropus), in Friesland ook PooUche Snip genaamd, heeft een donkerbruinen kop en mantel niet bronsgroenen weerschijn, waarop witachtige vlekken. Hals, keel en krop zijn wit met overlangsche strepen, de slagpennen zijn bruinzwart. De totale lengte bedraagt 26, de staartlengte 4 cm. De Boschwaterlooper (Totanus [Thyacophilus] glareold), in Noord-Holland l/iemetje genoemd, is 22 cm. lang, van boven donker-

Slagveld van Waterloo.

gels. Zij hooren thuis in de waterrijke streken van de koude en gematigde zone en trekken in den herfst Z. waarts. In ons vaderland komen de Tureluur (zie aldaar), de Zwarte Waterlooper, het Witgatje en de Boschwaterlooper voor. De Zwarte Waterlooper (Totanus fuscus) is 30 cm. lang, waarvan 7,5 cm. op den staart komen. Hij heeft donkerbruine pooten en een bruinen snaveLOns vaderland bezoekt hij op den trek in het voor-en najaar.Van Augustus tot Mei treft men hem dan aan op de schorren en buitengronden. Zijn voedsel bestaat uit wormen, insekten enz., welke hij meestal zwemmend vangt,

bruin met roestgele vlekken, aan de onderzijde wit met donkere strepen aan den hals. Hij komt voor in geheel Europa en Azië en vertoeft in ons land van April tot September. Hij leeft voornamelijk in het bosch en broedt herhaaldelijk aan de kusten van de Noord- en Oostzee.

Waterlijn is de grens tusschen het ondergedompelde (het levende werk) en het boven water uitstekende (het doode werk) gedeelte van een sclup. Constructiewaterlijn noemt men de lijn, waartoe het volledig uitgeruste schip mag inzinken.Zij moet zoodanig zijn berekend, dat het door liaar bepaalde de-

Sluiten