Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest met het onderzoek van gewervelde dieren bezig, later ook met dat van ongewervelde dieren, waardoor de vergelijkende histologie ontstond. In den laatsten tijd houdt men zich vooral bezig met de kwestie van de vermeerdering van de cellen.

Weefselleer. Zie Weefsel.

Weefstoel. Zie Weven.

Weegbree (Plantago L.) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Plantagineeën. Het

rosetvormig uit den korten, dikken wortelstok oprijzende bladeren van ovalen vorm, met lange, breede stelen; zij omgeven den bloemsteel met de lange, rolronde aar. Dit gewas is in ons land en in ons werelddeel algemeen verspreid. Tot de overige soorten behooren o. a. P. media met aan weerszijden kort en dicht behaarde bladeren, paarse helmdraden, witte helmknoppen en een meestal 2-zadige doosvrucht, — en P. lanceolaia met lancetvormige bladeren.

onderscheidt zich door tweeslachtige, tot dichte aren vereenigde bloemen, een bloemkroon met een doorgaans gezwollen buis en een 3-slippigen zoom, 4 meeldraden en een vliezige, 2- tot 5-hokkige doosvrucht met 1 of 2 zaden in ieder hokje. De meestbekende soort is de gewone weegbree (P. major L.) met

Nauwkeurigheidsweegschaal

Vroeger waren de wortels, het kruid en het zaad dezer weegbreesoorten in de apotheek voorhanden. Weegdoorn. Zie Rhamnus.

Weeg-luis. Zie Wantsen.

Weegschaal of balans is de naam van een werktuig, waarmede het gewicht van een voorwerp

Sluiten