Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSONTV ANGST EN.

-. .. Gewone , uit to'fonds der Buitengewone

Dienstjaren. 1Totaal. *

ontvangsten. van dP0Pmeinen. ontvangsten.

1891 f 129,450,298.09 f 150,000.00 ƒ 563,175 72 /130,163,473.81

1892 ƒ 131,115,706.55} f 150,000.00 1 420,000.00 / 131,685,706.551

1893 / 126,537,164.281 / 150,000.00 / 140,000.00 / 126,827,164.281

1894 / 129,292,632.901 / 150,000.00 f 3,460,440,83 ƒ 132,903,073.731

1895 / 132,147,924.861 / 200,000.00 ( 110,043,991 / 132,457,968.86

1896 ƒ 134,186,494.40 — ƒ 226,930.49 ƒ 134,413,424.89

1897 / 135,255,551.501 / 260,000.00 / 452,836.851 / 135,968,388.36

1898 f 138,556,621.891 / 250,000.00 / 8,421,458.961 j 147,228,080.86

1899 / 146,398,018.29 / 500,000.00 / 917,123.191 / 147,815,141.48}

1900 / 154,765,638.65 ƒ 600,000.00 f 25,750.48 ƒ 155,391,389.13

1901 ƒ 152,976,704.821 / 300,000.00 f 77,021.24 / 153,353,726.06}

1902 f 160,799,653.88} / 300,000.00 / 42,756.62 / 161,142,410.50}

1903 / 165,561,231,28 / 300,000.00 / 259,363.06 / 166,120,594.34

1904 f 169,821,870.89 / 300,000.00 / 434,898.57 / 170,556,769.46

1905 f 173,369,050.12} / 300,000.00 / 2,293,639.49} / 17-5,962,689.62

1906 / 181,514,269.96 / 300,000.00 / 162,161.05 / 181,976,431.01

1907 ƒ 183,015,599.67} / 300,000 / 219,533.34 / 183,535,133.01}

1908 ƒ 182,492,195.38} ƒ 200,000 f 798,737.78 / 183,400,933.16|

1909 f ] 89,179,088.40} / 400,000.00 / 1,723,600.43 / 191,302,688.83}

1910 / 198,042,800.36} / 600,000.00 | / 856,-44.79} ƒ 199,499,045.16

Totaal v. d. buitengew. ontvangsten, 1892—1910 ƒ 21,042,541.19

* Het totaal der ontvangsten over het jaar 1891 is het bedrag der ontvangsten volgensde Staatsrekening, vermeerderd met het bedrag dat bij de wet van 13 Juni 1894 (Staatsblad n°. 82) is aangewezen tot dekking van het nadeelig slot over dat jaar.

Wereld-koopvaardijvloot (Alleen voor schepen van meer dan 100 tonn.)

1908/09. 1909/10. 1910/11.

Nationaliteit. Bruto . . , Bruto , , Bruto

Aantal. Reg> tons. Aantal. Reg_ toas. Aantal- Reg. tons.

Groot-Britannië 6351 16976010 6411 17189989 6503 17566724

Duitschland 1374 3743890 1356 3763871 1372 3864824

Vereenigde Staten van ^

Amerika 950 1959985 906 1838565 921 1891552

Frankrijk 598 1442263 602 1345294 609 1416096

Noorwegen 1074 1311377 1093 1364401 1099 1396151

Japan 626 1076170 614 1095427 623 1108843

Italië 389 911937 407 995116 405 971005

Nederland' 351 825185 I 374 I 914(544 II 386 I 970906

Rusland 555 781001 563 786831 577 819897

Zweden 746 711944 825 781998 823 786751

Oostenrijk 267 709372 278 714231 294 755639

Spanie 378 682436 383 685788 409 740310

Denemarken 445 646442 439 632438 448 643695

Griekenland 248 463643 249 465882 269 494255

België 98 231055 113 266419 123 291779

Brazilië 208 196265 208 194452 218 210215

Andere landen 544 662913 559 709894 511 651109

Totaal 15202 33331888 15380 33745240 15590 34579751

Sluiten