Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFKORTINGEN, enz.

N. beteekent: Ngoko. K. « Krama.

Mad. w Madija. K. 1. // Krama inggil. z. w zie.

z. v. a. // zooveel als.

Afgeleide woorden moeten op de grondwoorden worden opgezocht; enkele met het voorvoegsel a gevormde zijn echter op die letter te vinden. Yoor woorden, met m beginnende, afgeleid van grondwoorden, met w of p beginnende, vindt men onder m de grondwoorden aangegeven; de overige zoeke men dus terstond op den na m volgenden klinker. De beteekenis der afgeleide werkwoordsvormen is alleen dan opgegeven, wanneer die niet gemakkelijk uit 't grondwoord is af te leiden. D en t volgen steeds na d en t ook in 't midden der woorden.

Daar verondersteld wordt, dat de gebruiker der vertaaloefeningen zich

successievelijk ook de beteekenis van pa, pa . ... an, ka an, enz. heeft

eigen gemaakt, worden de hiermede gevormde woorden slechts opgegeven voor zoover ze in het begin der oefeningen voorkomen.

Sluiten