Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 203. Een raakvlak is te beschouwen als het verlengde van een element van het gebogen oppervlak. Een ontwikkelbaar oppervlak wordt geraakt volgens eene beschrijvende lijn , de overige oppervlakken in een enkel punt. Uitzonderingen hierop. Wat men verstaat door eene normaal, een normaal vlak en eene normaalsnede . . 69.

§ 204. Een raakvlak wordt bepaald door de raaklijnen aan twee doorsneden. Bij de regelrechte oppervlakken ligt de beschrijvende lijn van het raakpunt in het raakvlak,

en zij is eene lijn van aanraking of van doorsnijding, naarmate het oppervlak ontwikkelbaar of scheef is.

Voor een gegeven raakpunt verkrijgt het raakvlak een bepaalden stand; is er geen raakpunt gegeven , dan kan men het raakvlak aan verschillende voorwaarden laten voldoen. Omhullingskegel- en cylindervlakken ... 70.

§ 205. In welk geval twee gebogen oppervlakken elkander raken, hetzij in een raakpunt, hetzij volgens eene lijn van aanraking 73_

§ 206. bnuding van gebogen oppervlakken. Aanwijzing van twee verschillende wegen tot het construeeren van de

doorsnede van een gebogen oppervlak met een plat vlak. 73. § 207. Hulpmiddelen tot het construeeren der doorsnede van twee gebogen oppervlakken. Welke hulpvlakken daarbij bij voorkeur in aanmerking komen 74.

C. Kegel- en cylindervlakken.

§ 208. Werkstuk. Een kegelvlak, waarvan de top en de richtlijn

gegeven zijn, op de projectievlakken voor te stellen . 76.

§ 209. Het aannemen van een punt op het oppervlak ... 77.

§210. Werkstuk. Een cylindervlak, waarvan de richtlijn en de richting der beschrijvende lijn gegeven zijn, op de projectievlakken voor te stellen 78.

§211. Het aannemen van een punt op het oppervlak ... 79.

§ 212. Werkstuk. In een gegeven punt van een gegeven kegel-

of cylindervlak een raakvlak aan het oppervlak te brengen. 79.

§ 213. ]\erksluk. Aan een gegeven kegel- of cylindervlak een raakvlak te brengen, dat door een gegeven punt buiten het gebogen oppervlak gaat 80.

Sluiten