Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hoofdmeridiaan van het omwentelingsvlak raken; trekken wij dus eene gemeenschappelijke raaklijn aan de beide kromme lijnen, dan is deze raaklijn p"q" de verticale doorgang van het verplaatste raakvlak, dat nu het omwentelingsoppervlak in p raakt.

Daar het raakpunt q" een punt is van de verticale projectie der verplaatste lijn AB, zal het punt Q — dat wij vinden door q"Q" evenwijdig aan de as van projectie en Q"Q' loodrecht door die as te trekken — na het terugbrengen van het verplaatste meridiaanvlak in zijn vorigen stand, een in dat meridiaanvlak gelegen punt van de gegeven lijn AB zijn. Trekken wij dus 0'Q', zoo is deze lijn de horizontale doorgang van het teruggebrachte meridiaanvlak, zoodat wij op 0'Q' slechts 0'P' = 0';/ behoeven te nemen, om te vinden, dat het reeds verkregen raakpunt p door de terugbrenging in 1' komt. Het aldus geconstrueerde punt P is dus het begeerde raakpunt.

Kan men meer gemeenschappelijke raaklijnen aan de verticale projectiën der hoofdmeridianen van het gegeven omwentelingsoppervlak en van de geconstrueerde omwentelingshyperboloïde trekken, zoo levert elk dezer gemeenschappelijke raaklijnen een antwoord op de gestelde vraag.

Sluiten