Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hyperbool en wel zoodanig dat de horizontale projectien der as) mptoten gegeven richtingen hebben.

167. Door eene gegeven lijn een vlak te brengen, dat het oppervlak, in 162 bedoeld, snijdt volgens eene parabool en daarna de projectien van de as dier parabool te teekenen.

168. De doorsnede te construceren van eene omwentelingshyperboloïde, welker as verticaal is, met een vlak loodrecht op het verticale projectievlak en zoodanig aangenomen dat de doorsnede eene parabool is. Raaklijn aan de doorsnede.

169. De doorsnede te construeeren van eene omwentelingshyperboloïde, welker as verticaal is, met een gegeven hellend vlak, wanneer dit zoodanig is aangenomen:

a. dat de doorsnede eene ellips is;

b. dat de doorsnede eene hyperbool is.

Sluiten