Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de geheele omtrek van de slagschaduw op het horizontale en het verticale projectievlak verkregen; een gedeelte der schaduw op het verticale vlak is door het lichaam onzichtbaar. Aangezien het zijvlak BFGC in de schaduw ligt (ยง 304), zoo hebben wij dit in' verticale projectie zichtbare zijvlak, als behoorende tot de eigenschaduw van het lichaam, lichter gearceerd.

Indien het parallelopipedum verder van het verticale vlak ware geplaatst geweest, zoodat b. v. de schaduw van de ribbe FG geheel op het horizontale vlak ware gevallen, zoo zou die schaduw gelijk zijn geweest en evenwijdig hebben geloopen aan B C en dus het construeeren van de schaduw van een der punten F of G op het horizontale vlak voldoende zijn geweest om met behulp van h de grenzen der schaduw te vinden; immers ook de schaduw van de ribbe GH zou, voor zooverre deze dan nog op het horizontale vlak viel, evenwijdig loopen aan C'D'.

309. Werkstuk. De schaduiv te construeeren van eene vierzijdige pyramide, die met haar grondvlak op het horizontale vlak slaat, indien de slagschaduw ten deele op hel horizontale vlak en ten deele up een achter het lichaam geplaatst hellend vlak valt.

Zij TABCD de bedoelde pyramide (Fig. 249) en V het daarachter geplaatste hellend vlak. Trekken wij uit den top T eene lijn evenwijdig aan de richting van het licht, dan zou het ontmoetingspunt S' van die lijn met het horizontale vlak de schaduw van den top op dit vlak zijn, indien de lichtstraal uit T niet reeds door het vlak V was opgevangen. De uiterste lijnen S'B en SC, die wij uit S' naar de hoekpunten van het grondvlak der pyramide kunnen trekken, wijzen TB en TC als schaduwwerpende ribben aan, terwijl van die lijnen slechts de deelen B'b en Cc, begrepen tusschen het grondvlak en den doorgang VV,, met het deel bc van dezen door-1 gang de schaduw B'C'cftB' begrenzen, die door de pyramide op het horizontale vlak geworpen wordt.

Construeeren wij verder door middel van het verticaal-projecteercnd vlak T"S"R' het snijpunt (<', t") van de lijn TS met het vlak V, dan is dit snijpunt de schaduw van den top der pyramide op het laatstgenoemde vlak; door dus t' met b en met c te vereenigen, verkrijgen wij den driehoek t'bc als, de horizontale projectie van de schaduw der pyramide op het vlak V. Door bb" en cc" loodrecht op de as te trekken , vinden wij den driehoek t"b"c" als de verticale projectie dier schaduw. Aangezien hierboven reeds TB en TC als de schaduwwerpende opstaande ribben verkregen zijn, is TBC het

Sluiten