is toegevoegd aan uw favorieten.

Tille

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij was zeer geschikt om met de klanten om te gaan. Beminnelijk en toch ingetogen was zij, deed gaarne bescheid wanneer men haar verzocht iets te drinken. Maar haar wandelingen waren kort; alleen in de straten voelde zij zich ongemakkelijk, verlangde maar spoedigweertekeerenin den huiskring. En telkens voerde haar gang naar het Kielkerkhof. Zij weende nu niet meer, bleef maar stillekens bij het graf verwijlen, verlustigde zich in haar weemoed. Een enkele maal ging zij naar het Stadhuis kijken naar de trouwers, schouwspel dat haar zoo bijzonder aantrok.

Onverwachts kwam soms Mitje binnengestormd. Zij wipte maar in en uit, had een kwartier op haar boodschappen uitgewonnen, vol jacht en beweeglijkheid liep zij door de kamer, babbelde over de menschen, over haar zorgen, de voorbereidselen voor haar huwelijk. Zij had een aardig huisken met tuin gehuurd, waarin nu schilders en behangers huishielden. Niet altijd wekten deze bezoeken haar op. Het gebeurde wel eens dat, wanneer de vriendin vertrokken was, zij heel triestig achterbleef. In zulke oogenblikken dronkzij gulzigeren hield de klanten op, want het gaf afleiding.