is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbevolen WIJNEN van

P. TH. HUBERTS

Firma J. tl. Hulsink.

HARDERWIJK.

Zoete witte Wijn Rudesheimer Liebfraumilch Port a Port vanaf Madera

Malaga (Medicinaal) »1.40» » Vermouth Don

Bellardi f 1.10 per Literflesch

f0 60 p.fl. »0.95 » » » 1.00 » » » 0.80 » » » 0.80 » »

Medoc f0.50 p.fl.

Christoly Medoc »0.60» » Cantaloup St. Estèphe » 0.70 » » DulamonBlanquefort»0.75 » » Chat. La Fresne »0.80» » St. Julien »0.90» »

St. Pierre St. Julien »1.00» » Sauterne »1.00» »

Bergerac » 0.80 » »

Uitgebreider prijscourant en proefflesschen op aan* vrage verkrijgbaar.

Voor partijen wordt geleverd met recht van teruggave van alle ongeopende flesschen.

N. V. BoomkWeekerijeq voorheen

JACs. JURRISSEN & Zooq,

NflflRDEN, nabij stahon Naanden-Bussum.

Vruchtboomen, Groofe Kweekenijen

Rozen, ALLEEN op

Coniferen, zandgrond.

Boschplantsoen,

Amerik. Eiken, Laanboomen, Sierboomen, Prijscourant Bloemheesters,

graHs verkrijgbaar. enz. enz.