is toegevoegd aan je favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. HET LENTESCHUITJE.

En zie: het schuitje drijft zoo licht

Waar hij, op groen en rozen,

Ter Reie langs, te sluimeren ligt En vlinders zacht hem koozen.

Maar plots, gezoend door 't zonnelicht, Ontwaakt hij, frisch aan 't blozen, — En stoot aan wal:... de Winter zwicht, En alles staat ontvrozen!

Hij stapt aan land, en alles bloeit! In 't spruitend groen nieuw leven stoeit! En Brugge rijst, herboren!

Ja, groet die bruid, heur tuil in hand! De kroon is op heur schoon geplant! De Mei wuift op den toren!

2 Mei 1904.