is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E m m a.

Maar ik moet meneer Verbeek spreken.

Mevrouw.

Juist, juffrouw, die woont hier... en wat wou u nu eigenlijk

E m m a.

Ik hoorde, dat meneer ziek is...

Mevrouw.

Juist! Meneer is ziek en ontvangt geen jonge dames.

Emma, hoog.

Wil u meneer zeggen, dat ik er ben.

Mevrouw, zeer verontwaardigd.

Juffrouw, u slaat hier een toon aan, ik begrijp niet... maar dat schijnt zoo te hooren bij jonge dames, die in den morgen alleen de heeren op hunne kamers bezoeken.

Emma.

Mevrouw — ik weet niet of u hier recht kunt doen gelden... Mevrouw.

Ik recht!... impertinent... ik vervul de plicht van eene moeder tegenover haar kind.

E m m a.

Ik moet meneer spreken.

Mevrouw.

En u zult 'm niet spreken.

Emma, ivïl doordringen.

Waar is-i ?

Mevrouw, de armen breed uitspreiende voor de alcoof. Hier niet binnen ! ,

Emma.

Hij is dus daar?