is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetten voor den vollen kerkeraad en — voor Diakenen bl. 13, n. 12, 31. Wrijvingspunten vóór 1784 bl. 27 v.

Wijnalda, ds. A. — bl. 17, 26, n. 28.

Zonnisten en Lammisten bl. 7.

LIJST DER BIJLAGEN.

I. Instelling der secrete kas in de Peuzelaarsteeg in 1684.

II. Geschil tusschen dienaarschap en administrateuren der secrete kas in de Peuzelaarsteeg in 1710—1713.

III. Instelling van de secrete kas op het Klein Heiligland in 1714.

I\. Rapport over de secrete kas op het Klein Heiligland in 1783, met het oorspronkelijk „Project" van 1714.

\ . Contract en notitie der lijfrenten, genegotieerd bij de oprichting van een armenhuis in 1727.

VI. Geschil over het armenhuis in 1727.

\ II. Contract ten dienste van den eersten academisch gevormden leeraar in de Peuzelaarsteeg in 1728.

VIII. Oprichting van het fonds tot den predikdienst en overgave der secrete kas in 1739.

IX. Protest van Willem Buijssant in 1739.

X. Testament van dr. Jakobus van Zanten (f 1750).

XI. Testament van Petronella Langedult (f 1751).

XII. Protest van [zaak van Westerkappel inzake leeraarsberoeping (1761).

XIII. Instelling van den grooten kerkeraad in de Peuzelaarsteeg (1761).

XIV. Regeling van de leerarenberoeping in de Peuzelaarsteeg (1763).

XV. Uit het schrijven van Pieter Kops (1783).

XVI. Plan (of Acte) van Vereeniging (1784).

XVII. Bijvoegsels op het Plan der Vereeniging (1792).

X\ III. Aanhaling uit het „Adres van den Grooten Kerkeraad aan de Tweede Kamer" (1852).