is toegevoegd aan uw favorieten.

Warmte bewaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PEULVRUCHTEN.

Bruine boonen, witte boonen, groene erwten, capucijners, linzen in al hun verschillende soorten en kwaliteiten laten zich uitstekend in de hooikist bereiden, beter zelfs dan op het vuur.

En geen wonder! Waar juist volkomen zwellen en tegelijkertijd niet stuk koken de hoofdvereischten zijn voor goed toebereide erwten en boonen, daar bereiken we in de hooikist met haar temperatuur van even onder de 100 0 C., waaraan de pan gedurende minstens 6 uur is blootgesteld, precies wat we wenschen en wat we van ons gewone vuur bijna niet gedaan kunnen krijgen.

De volgorde in de bereiding zal zijn: de peulvruchten flink wasschen en in ruim water een nacht laten weeken;

de pan met haar inhoud aan de kook brengen en van dat oogenblik af 25 minuten zachtjes laten doorkoken;

de pan vlug inpakken en minstens 6 uur zoo laten staan.

Een bepaalde hoeveelheid vocht voor te schrijven, is hier overbodig: men doet de boonen of de erwten in de pan met zooveel water, dat ze ten eerste ruim onder staan en dat ten tweede de pan goed vol is. De hoeveelheid vocht, die na het uitscheppen van de boonen overblijft, bewaart men, zooals dit toch gewoonlijk gedaan wordt, voor een soep die den volgenden dag wordt gebruikt-

Voor soorten, die zéér moeilijk gaar worden, overjarige erwten en boonen b.v., verdient zooals altijd het toevoegen van wat dubbelkoolzure soda aanbeveling; verder neemt men hierbij ook wel eens zijn toevlucht tot een z.g. „gefractionneerd" koken in de hooikist, d. w. z. men neemt de op de gewone wijze ingepakte pan na ongeveer 4 uur uit de kist, brengt de boonen weer aan de kook, Iaat ze eenige

4