is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de zon om en bij het optimum komen, dergelijke planten vinden wat de temperatuur betreft in de tropische laagvlakte de gunstigste levensvoorwaarden.

Wanneer wij in het gebergte komen neemt de temperatuur af, gemiddeld op Java omstreeks met een halven graad Celsius per honderd Meter stijging. Op een hoogte van omstreeks 600 Meter boven zee is de gemiddelde luchttemperatuur 's ochtends vroeg ± 20°, in de heete middaguren in de schaduw omstreeks 26°.

Sommige planten die in dit opzicht zeer gevoelig zijn, kunnen reeds op een hoogte van 600 M. boven zee niet meer zoo goed groeien als in de laagvlakte.

Op een hoogte van omstreeks 1500 M. boven zee vinden wij gemiddelde temperaturen van omstreeks 15° 's ochtends vroeg en omstreeks 21° in de heete middaguren, hier maakt langzamerhand de plantengroei van de laagvlakte plaats voor de flora van het gebergte.

De gemiddelde temperaturen in het gebergte stemmen min of meer overeen met de gemiddelde zomertemperaturen in gematigde luchtstreken, maar voor den plantengroei is er toch nog, wat de temperatuur betreft, een zeer belangrijk verschil tusschen het klimaat van de gematigde luchtstreken en het klimaat van het tropische gebergte. In het gebergte in de tropen heeft men namelijk het geheele jaar door dezelfde temperaturen, in gematigde luchtstreken heeft men de afwisseling van een koud jaargetijde, waarin de groei stil staat met een warm jaargetijde, waarin zich welige groei vertoont.

Voor planten met een zeer korten levensduur, zooals de Europeesche groentesoorten, is dit verschil van minder beteekenis, deze maken in West-Europa hun geheele ontwikkeling in den zomertijd door en groeien in Indië in het gebergte meestal evengoed als in Europa. Overblijvende of houtige gewassen echter uit gematigde luchtstreken, die dus gewend zijn aan een geregelde afwisseling tusschen een kouden en een warmen tijd, ontwikkelen zich in het gebergte in de tropen niet normaal, omdat het klimaat te gelijkmatig is. Sommige dergelijke planten bloeien niet, andere bloeien het geheele jaar door, ten koste van de hout- en bladontwikkeling.