Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het ontstaan der ziekte is de huid roosachtig gezwollen en zeer gevoelig; er vertoonen zich blaasjes, die openbarsten en een vocht ontlasten, waardoor de haren aan elkaar kleven en spoedig daarop uitvallen.

Door het buigen der gewrichten, vaak ook door schuren en wrijven, ontstaan barsten en kloven in de huid, welke zich met eene korst bedekken en steeds dieper worden en gaan etteren.

De rasp is een zeer hardnekkig gebrek, moeilijk te genezen, vooral door de aanwezigheid in de buiging der gewrichten. Sommigen beweren, dat de rasp uit het gestel voortkomt, waarom men aanraadt hengsten en merriën, met de ziekte behept, niet voor de fokkerij te bezigen

Wanneer de rasp pas is ontstaan, moet men de aangetaste plaatsen eenige malen daags met lauw zeepwater goed afwasschen en daarna het been met een drogen, wollen zwachtel omwinden.

Hebben de wasschingen geen resultaat, dan doet men verstandig door het inroepen van de hulp van den veearts.

Leggers.

Onder leggers verstaat men gezwellen, die aan de punt van den elleboog voorkomen en die ontstaan door kneuzing van de op den elleboog gelegen slijmbeurs. Die kneuzing wordt teweeggebracht door drukking van het hoefijzer tegen den elleboog, wanneer het paard zich op de wijze der koeien neerlegt, d.w.z. met de beenen onder het lijf teruggeslagen. Enkele paarden doen dat uit gewoonte, de meeste echter, omdat zij genoodzaakt zijn zoo te gaan liggen, wijl zij in te kleine ruimten staan of te kort zijn aangebonden.

De leggers, die meestal zeer spoedig (in den regel 's nachts) ontstaan, verschillen veel in omvang en in aard. De grootte wisselt af tusschen die van een hoenderei en van een kinderhoofd. Is de legger pas gevormd, dan is hij min of meer ontstoken, pijnlijk en heet en bevat dan bloedwater; later is hij meer of minder hard, koud en onpijnlijk; inwendig is het gezwel nu eens hard, dan weer zacht op het gevoel.

Op de bruikbaarheid van het paard hebben de leggers geen invloed; soms gebeurt het, dat zij in 't begin de beweging eenigszins hinderen, doch dit is slechts voorbijgaande; zij ontsieren

Sluiten