Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichtstralen

op den

Akker der Wereld.

Uitgegeven met aanbeveling van het Comité voor Nederl. Zendings-Conferentien.

onder redactie van

Dr L. HELDRING, Ds. S. ULFERS, P VAN WIJK. Jr , J W. GUNNING J.Hzn. en Ds. J. HENZEL.

19',e JAARGANU

Rotterdam

J. M. Bredeé's Bockhandel en Uitgevers-Maatschappij 1913.

Sluiten