is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verhandelen eener qucestie, waarin deze bekwame man met recht eene benijdensweerdige vermaardheid verwierf. Ziehier hoe de heer Ross, in eene redevoering over het wetenschappelijk matigheidsonderwijs in de scholen, zijne gedachten betrekkelijk het opstellen van een handboek over het alcoolisme blootlegt:

« Een leerboek over dit onderwerp moet op de »grondbeginselen van levenskunde en gezondr, heidsleer steunen en behoort, streng genomen, „ wetenschappelijk te wezen. De levensverrich» tingen der organen, als de maag, het hart, de y> lever, de nieren en longen, welke de alcool onte* gensprekelijk verzwakt en naderhand vernielt, „ moeten eerst uitgelegd worden, en daarna moet de „ werking des alcools, als vernietiger der levensver„ richtingen dezer organen of als verwoester van v hun gezamenlijk nut, wetenschappelijk in volle » daglicht gesteld en, zoo mogelijk, door middel » van schetsen en platen opgehelderd worden. „ De orde van navorsching behoort de volgende „ te wezen: 1° Welk is het gebruik des'orgaans? „ _ Hoe verricht het zijn werk? — In hoeverre, n op welke wijze en met welk gevolg wordt door » het gewone gebruik des alcools dit werk » verhinderd? »