is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezamenlijk hieven wij met begeleiding van het Harmonie-Fanfarecorps Lied No. 46 aan:

ONTWAKiNG.

Gij die het woord der waarheid

Voor ons ontsluiten doet,

Op nieuw ons komt verlichten,

O God, wat zijt Gij goed !

Uw heerlijk Evangelie,

De boodschap van gena,

Spreekt ons van eeuwig leven,

Door 't kruis van Golgotha.

Wij, die geen leven kenden Dan 't leven van beneên,

Hoe troostloos toch en lustloos Ging jaar aan jaar daarheen!

Nu hooren wij van vrede,

Van troost in leed en nood,

Van ware vreugd in 't leven,

Van uitkomst in den dood !

Zie nu in uw genade

Ook al die andren aan ;

De duizenden daarbuiten,

Die zonder U vergaan.

Breng ze onder 't rustloos jagen,

Tot stilstaan bij uw kruis ;

En vul met uwen vrede Nog menig hart en huis !

O breng hen aan uw voeten

Boetvaardig in het stof,

Maar 't hart van uw verlosten,

Vervult met uwen lof!

Dan zingen wij van vreugde,

Dan roemen we in ons lied Den arbeid uwer liefde,

Ons en ook hun geschied.