Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Stratonice ten gunste van zijn zoon Antiochus, — en Antonius bij Cleopatra.

331. Italiaansche school. Het Huwelijk van de Heilige Maagd.

633. Paulus Bril. Bouwvallen.

357a. Vlaamsche school. Een stad aan een rivier. 424. II. van Balen. Hulde van Bachus aan Diana. 1007a. Peeter Gijsels. De Fontein.

1317. J. Jordaens. Marsias door de Muzen mishandeld.

Westelijken wand.

2183. Corn. Schut. Verheerlijking van Maria. 948. Carofalo (Benvenuto Tisi) De Aanbidding der

Koningen.

862a. Anth. van Dyck. Salvator mundi.

690. Cima da Conegliano. De Heilige Maagd met

het Christuskind aan de borst. 333. Italiaansche school. St. Sebastiaan. 2741. Zaganelli da Cotignola. Christus door de heilige vrouwen beweend.

864. Anth. van Dijck (navolging). Heiige familie.

332. Italiaansche school. Johannes de Dooper.

Oostelijken wand.

2066a. P. P. Rubens. Nolimetangere(Raak mij niet aan). 599. Seb. Bourdon. De geestelijke echt van de H. Catharina.

15. C. Allori, genaamd Bronzino. Judeth met het hoofd van Iiolofernis (kopie).

1688. B. E. Murillo. Maria Boodschap.

367. Jose Antolines. De Verheerlijking van de H. Maagd.

Noordel ij ken wand.

337. Spaansche school. Zinnebeeldige voorstellign van de Vergankelijkheid.

Sluiten