is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten voor het onder rechtstreeksch bestuur staand gedeelte der residentie Timor en onderhoorigheden (staatsblad 1912, no. 506)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TELLINGEN V A N:

Bewaken van 's Lands gebouwen, |*n bezetten van wachthuizen en doen Totaal aantal dagdiensten. Zoodat voor eersten aan-

van nachtpatrouilles. leg, zware herstellingen

en vernieuwingen van de bij de kolommen 5

Plaats waar ftld Per kampong Per hee- t/m 23 bedoelde werken Ophelderingen.

fetal dag" de diensten Afstand g" (Som der W| rendienst- beschikbaar blijven, (ko-

I diensten diensten lommen 14, i plichlige jom 4 verminderd met

S 'sjaars. ° ™ (Palen>- 'sjaars. «1 23 /kolom 27. \ koiom 27).

I J richt- en 26). \ kolom 3./

25 | 24 | 25 | 26 I 27 28 j 29 | 50

! . • :;