is toegevoegd aan uw favorieten.

Words, phrases and synonymes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By land and sea.

Reizen.

De trein doet Brussel aan. De bagage aangeven.

abonnement

„Abonnement," zei de oude heer norsch, en hij haalde zijn kaart voor den dag. 3e klasse achteraan le klasse vooraan Achteruitrijden

Richmond le. kl. enkele reis.

bagage-re<;u

U kunt blijven zitten.

boemeltrein

in botsing komen

conducteur

De conducteur gooide de deur achter ons toe met een bons. Hij opende vlug het portier van een 2e klasse rookcoupé.

dienstregeling Maar het eenige spoorboekje in huis was zoek. eindstation

geldig op den dag van afgifte en drie volgende dagen, goederentrein goederenwagen Ik wil den trein van 3.15 halen.

De kaartjes knippen De beambte ponsde onze kaartjes met datum en uur. De conducteur had nauwelijks tijd onze kaartjes te knippen.

travelling.

The tfain calls at Brussels, to have the luggage registered.

season-ticket

"Season" said the old gentleman gruffly, and he produced his season-ticket. Third class in rear of train First class in front of train to sit with one's back to the engine

Richmond, first, single.

luggage-ticket

You can keep your seat.

slow train

to come into collision with guard

" liie guard slammedthe door after us with a bang. He hurriedly opened the door of a 2nd class Smoking-Compartment. time-table

But the only time table in the house was lost. terminus

available on the day of issue and three following days. goods-train luggage-van

I want to catch the 3.15.

to clip the tickets The clerk punched our tickets with date and hour. The guard had barely time to clip our tickets.

By train (rail) and tram.

engine (ent/zin)

a.m. = voormiddag, p.m. = namiddag.