is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Vast personeel, dat bij indiensttreding niet in het genot was van gageinent of pensioen.

Na een onafgebroken Onge-

dienst van huwden.

Nor- j l 6 ^

RANGEN. mra] 3 , , „ ^ ||

jaar. jaar. jaar. jaar. gc

c e 2

1 1 1—1

Sergeant-muzikant f 1,-1 f 1,05 f 1,10 f 1,15 f 1,20 f 0,34 f 0,59

Korporaal-muzikant „ 0,65? „ 0,68 „ 0,71 „ 0,74 „ 0,77 „ 0,22 „ 0,22

Elève-id. (soldaat) „ 0,50 „ 0.53 „ 0,56 „ 0,59 „ 0,62 „ 0,17 „ 0,17

Sergeant-geweermaker „ 0,65;,, 0,70 „ 0,75 „ 0,80 „ 0,85 „ 0,22 „ 0,47

Sergeant-kleermaker „ 0,15 „ 0,15 „ 0,15 „ 0,15 „ 0,15 „ 0,05 „ 0,30

Korporaal-kleermaker „ 0,10 „ 0,10 „ 0,10 „ 0,10 „ 0,10 „ 0,04 „ 0,04

Sergeant-schoenmaker „ 0,15, „ 0,15 „ 0,15 „ 0,15 „ 0,15 „ 0,0-5 „ 0^30

Korporaal-schoenmaker „ 0,10, „ 0,10 „ 0,10 „ 0,10; „ 0,10 „ 0,04| „ 0,04