is toegevoegd aan uw favorieten.

Gerlacus Petersz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over alle dingen, alles in God en uit God beschouwend, steeds zich inspannend God in en uit alle dingen te zien. „Wanneer we dat niet doen, doch waarde hechten aan de uiterlijke dingen, ons richten naar menschen, niet alleen steun zoeken in God, den Algoeden, Waarachtigen, Onveranderlijken God, niet alleen zoeken naar den Onveranderlijke, Eeuwige in alle vergankelijke dingen, doch onze vreugde, ons vertrouwen stellen op aardsche dingen, zal onrust ons deel zijn, en zullen we verre worden gevoerd van de zalige genietingen van het verkeer met God1)".

Zoo God in alles en allen zoekende, zien we hem „ad pedes devoti simplicisque clerici Joannis Skutken, flexis genibus, ut Paulus ad pedes Gamalielis2)", begeerig naar Goddelijke wijsheid, begeerig naar al datgene wat deze oudere hem uit rijpere ervaring van God kon openbaren. In stilte de menschen beschouwende, zocht hij in al hun uitingen en bewegingen „God". Zoo allen die hem omringden in liefde gadeslaande en zich zooveel mogelijk verplaatsend in hun leven, was hij begeerig door hen dichter te worden gebracht tot God, in hen de openbaringen Gods te zien, maar tevens in liefdevolle, in teedere bezorgdheid voor hun zieleheil3),

1) Zie Soliloquium cap. 34.

2) „et hoe modo utrique per humilitatem et feruorem ad magnam venerunt perfectionem, ut suos eruditores et magistros in multis exsuperarent" voegt Joh. Busch er aan toe.

3) Duidelijk uit verscheidene plaatsen van zijn geschriften. Beide