is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land zal men natuurlijk dien datum aangrijpen als het sein om getuigenis te geven van de achting en waardeering, die het Nederlandsche volk bezielt voor dezen haar uitnemenden zoon.

Door zijn breede rij van schitterende geschriften, zijn „Jungius'', zijn „Calvijn" e. a. heeft hij zich voor goed een plaats veroverd onder de denkende menschheid. Zelfs mannen als Kuyper die Amerika bezocht hebben en die door duizenden Hollandsche Amerikanen wordt gewaardeerd, ook zelfs door hen die andere geloofsovertuiging zijn toegedaan, zal hij op den 29sten October e. k. van hen geen bewijs ontvangen van hun waardeering? Een huldebetooning van uit Amerika?

De levensjaren van Abraham Kuyper en zijn levensgeschiedenis is voor een groot gedeelte de geschiedenis van het Nederlandsche volk der laatste vijftig jaren. Een breed, lichtend spoor laat zijn leven na in de halve eeuw die achter ons ligt. Abraham Kuyper's leven was gewijd aan het Nederlandsche volk, en niets anders dan het heil van dat volk joeg hij na, met al de energieke kracht en macht die in hem was. Zoowel in de Stateri-generaal als op den kansel, zoowel als een vriendelijke verschijning in het ziekenvertrek — altijd toonde hij een man van overtuiging en wilskracht te zijn. Zijn felste tegenstanders op politiek en kerkelijk gebied hebben den diepsten eerbied voor zijn karakter over.

Velerlei herinneringen aan hem rijzen voor mijne verbeelding op, nu ik deze regelen schrijf.

Daar staat hij voor mij op den avond in Plancius, met Paul Kruger, toen hij zijn Plancius-rede hield, en de President der Transvaal een zijden vlag overhandigde met de woorden: „Laat die vlag nooit komen in de handen van den Brit."

Dan zie ik hem in het koor der nieuwe kerk te Amsterdam zijn „De Vrije Universiteit" stichtten in 1878. En wat een strijd was daar voorafgegaan. Een breede rij van geleerde